KKBOX
JOIN NOW

เงื่อนไขการรับรางวัล

· ระยะเวลาร่วมสนุก 13 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2558 · ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องฟังเพลงผ่านเพลย์ลิสท์ "Lenka The Bright Side" บน KKBOX APP สูงสุด 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง · ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18:00 น. ท เว็บไซต์ ·ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าในระบบ AIS และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมของ KKBOX จนถึงวันประกาศผลผู้โชคดี (สมัครสมาชิกเสียค่าบริการ) · การฟังเพลงในแต่ละครั้งของผู้ร่วมกิจกรรมนั้นจะถูกบันทึกโดยเซิร์ฟเวอร์ของKKBOX เมื่อคุณเข้าสู่ระบบระบบจะเริ่มการนับจำนวนครั้งในการฟังเพลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรศัพท์ของผู้ร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ · สงวนสิทธิ์รางวัล 1 เบอร์ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น · ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ · ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย · ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มียอดค้างชำระ และต้องไม่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล · พนักงานและครอบครัวของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ · ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

選擇播歌方式: